Silje1.jpg

Siden den første Nødutgangfestivalen i 2006 har festivalen utviklet seg til å bli en unik arena og et møtepunkt for musikere og artister fra flere genre. Jazz, rock og andre rytmiske uttrykk har blitt presentert fra samme scene og samme kveld og klassisk skolerte utøvere har også deltatt. Naturlig nok er publikum også sammensatt fra de ulike miljø. Felles for de fleste som kommer til Nødutgangfestivalen er innstilling mer enn genre. Artistene ønsker å presse grensene for hva som er tillatt innenfor egne genrer, ønsker å samarbeide med artister de naturlig ikke ville samarbeidet med. Uttrykket kan være både improvisert og / eller komponert. Publikum kommer for å oppleve noe de vanligvis ikke gjør når de er på festival eller på konsert, og får med seg unike opplevelser som gir varig inntrykk.

cpatain1.jpg

Nødutgangfestivalen har som hensikt å være en berikelse for kulturlivet i Bodø kommune og Salten regionen som helhet, samt å være en inspirasjon og en drivkraft til nye kunstuttrykk som ikke passer inn i et kommersielt format. Det er en festival for avantgardistiske og eksperimentelle kunstuttrykk, med hovedvekt på musikk. Festivalens hovedhensikt er å gi nye og unge kunstnere og utøvere fra flere genre en anledning til å utfolde seg i samme fora som eldre og etablerte kunstnere og utøvere.


Nødutgangfestivalen skal fortsette å presentere for sitt publikum avantgardistiske og eksperimenterende samtidsmusikere og komponister sammen med avantgarde/eksperimentell rock, elektronika, avantgarde/frijazz, lydkunst og andre som sprenger grenser innenfor sin egen genre eller blander sammen disse.